مجموعه شلنگ فلوپلیمر-ضد اسید

شیلنگ فلوپلیمر-ضد اسید سایز 8*6 مبرا

شیلنگ فلوپلیمر-ضد اسید سایز 8*6 مبرا

شلنگ ضداسیدفلوروپلیمر مبرا پلاستیک محصولی خاص با ویژگی های ممتاز شلنگ ضداسیدفلوروپلیمر مبرا پلاستیک مقاوم در برابر مواد شیمیایی ، مواد خورنده ، اشعه فرابنفش ، تغییرات دمایی – عدم تغییر رنگ بیشتر

شیلنگ فلوپلیمر-ضد اسید سایز 6*4 مبرا

شیلنگ فلوپلیمر-ضد اسید سایز 6*4 مبرا

شلنگ ضداسیدفلوروپلیمر مبرا پلاستیک محصولی خاص با ویژگی های ممتاز شلنگ ضداسیدفلوروپلیمر مبرا پلاستیک مقاوم در برابر مواد شیمیایی ، مواد خورنده ، اشعه فرابنفش ، تغییرات دمایی – عدم تغییر رنگ بیشتر