مجموعه شلنگ پنوماتیک پلی اورتان

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 19*13 مبرا

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 19*13 مبرا

مبرا پلاستیک ایتالیا تولید کننده شلنگ های پنوماتیک که نقش توزیع هوای فشرده را خواهد داشت . شلنگ های پنوماتیک با جنس پلی اورتان قابلیت کشش مناسب و انعطاف بالا بیشتر

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 16*12 مبرا

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 16*12 مبرا

مبرا پلاستیک ایتالیا تولید کننده شلنگ های پنوماتیک که نقش توزیع هوای فشرده را خواهد داشت . شلنگ های پنوماتیک با جنس پلی اورتان قابلیت کشش مناسب و انعطاف بالا بیشتر

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 12*8 مبرا

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 12*8 مبرا

مبرا پلاستیک ایتالیا تولید کننده شلنگ های پنوماتیک که نقش توزیع هوای فشرده را خواهد داشت . شلنگ های پنوماتیک با جنس پلی اورتان قابلیت کشش مناسب و انعطاف بالا بیشتر

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 10*8 مبرا

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 10*8 مبرا

مبرا پلاستیک ایتالیا تولید کننده شلنگ های پنوماتیک که نقش توزیع هوای فشرده را خواهد داشت . شلنگ های پنوماتیک با جنس پلی اورتان قابلیت کشش مناسب و انعطاف بالا بیشتر

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 8*6 مبرا

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 8*6 مبرا

مبرا پلاستیک ایتالیا تولید کننده شلنگ های پنوماتیک که نقش توزیع هوای فشرده را خواهد داشت . شلنگ های پنوماتیک با جنس پلی اورتان قابلیت کشش مناسب و انعطاف بالا بیشتر

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 6*4 مبرا

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 6*4 مبرا

مبرا پلاستیک ایتالیا تولید کننده شلنگ های پنوماتیک که نقش توزیع هوای فشرده را خواهد داشت . شلنگ های پنوماتیک با جنس پلی اورتان قابلیت کشش مناسب و انعطاف بالا بیشتر

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 4*2/5 مبرا

شلنگ پنوماتیک پلی یورتان سایز 4*2/5 مبرا

مبرا پلاستیک ایتالیا تولید کننده شلنگ های پنوماتیک که نقش توزیع هوای فشرده را خواهد داشت . شلنگ های پنوماتیک با جنس پلی اورتان قابلیت کشش مناسب و انعطاف بالا بیشتر

سلام!!

چطور میتونم کمکتون کنم؟