مجموعه شلنگ پنوماتیک ضد حریق

شلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 12*10 مبرا

شلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 12*10 مبرا

شلنگ پنوماتیک ضد اتش، شلنگ ضد حریق ساخته شده از پلی آمید جهت استفاده در محیط های با ریسک حریق شلنگ پلی آمید ضد آتش مبرا پلاستیک ایتالیا در برابر آتش بیشتر

شلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 10*8 مبرا

شلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 10*8 مبرا

شلنگ پنوماتیک ضد اتش، شلنگ ضد حریق ساخته شده از پلی آمید جهت استفاده در محیط های با ریسک حریق شلنگ پلی آمید ضد آتش مبرا پلاستیک ایتالیا در برابر آتش بیشتر

شلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 8*6 مبرا

شلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 8*6 مبرا

شلنگ پنوماتیک ضد اتش، شلنگ ضد حریق ساخته شده از پلی آمید جهت استفاده در محیط های با ریسک حریق شلنگ پلی آمید ضد آتش مبرا پلاستیک ایتالیا در برابر آتش بیشتر

شلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 6*4 مبرا

شلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 6*4 مبرا

شلنگ پنوماتیک ضد اتش، شلنگ ضد حریق ساخته شده از پلی آمید جهت استفاده در محیط های با ریسک حریق شلنگ پلی آمید ضد آتش مبرا پلاستیک ایتالیا در برابر آتش بیشتر

سلام!!

چطور میتونم کمکتون کنم؟