مجموعه شلنگ پنوماتیک ضد حریق

شیلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 12*10 مبرا

شیلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 12*10 مبرا

شیلنگ پنوماتیک ضد اتش، شلنگ ضد حریق ساخته شده از پلی آمید جهت استفاده در محیط های با ریسک حریق شلنگ پلی آمید ضد آتش مبرا پلاستیک ایتالیا در برابر آتش بیشتر

شیلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 10*8 مبرا

شیلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 10*8 مبرا

شیلنگ پنوماتیک ضد اتش، شلنگ ضد حریق ساخته شده از پلی آمید جهت استفاده در محیط های با ریسک حریق شلنگ پلی آمید ضد آتش مبرا پلاستیک ایتالیا در برابر آتش بیشتر

شیلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 8*6 مبرا

شیلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 8*6 مبرا

شیلنگ پنوماتیک ضد اتش، شلنگ ضد حریق ساخته شده از پلی آمید جهت استفاده در محیط های با ریسک حریق شلنگ پلی آمید ضد آتش مبرا پلاستیک ایتالیا در برابر آتش بیشتر

شیلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 6*4 مبرا

شیلنگ پنوماتیک ضدحریق سایز 6*4 مبرا

شیلنگ پنوماتیک ضد اتش، شلنگ ضد حریق ساخته شده از پلی آمید جهت استفاده در محیط های با ریسک حریق شلنگ پلی آمید ضد آتش مبرا پلاستیک ایتالیا در برابر آتش بیشتر