مجموعه شلنگ آنتی استاتیک – ضد جرقه

شیلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 12*10 مبرا

شیلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 12*10 مبرا

شیلنگ پنوماتیک انتی استاتیک یا ضدجرقه ، شیلنگ پنوماتیک که در محیط های پرخطر مانند پتروشیمی ها نسب میگردند میبایست قابلیت ضد انفجارداشته باشند شلنگ آنتی استاتیک مبرا پلاستیک چیست بیشتر

شیلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 10*8 مبرا

شیلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 10*8 مبرا

شیلنگ پنوماتیک انتی استاتیک یا ضدجرقه ، شیلنگ پنوماتیک که در محیط های پرخطر مانند پتروشیمی ها نسب میگردند میبایست قابلیت ضد انفجارداشته باشند شلنگ آنتی استاتیک مبرا پلاستیک چیست بیشتر

شیلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 8*6 مبرا

شیلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 8*6 مبرا

شیلنگ پنوماتیک انتی استاتیک یا ضدجرقه ، شیلنگ پنوماتیک که در محیط های پرخطر مانند پتروشیمی ها نسب میگردند میبایست قابلیت ضد انفجارداشته باشند شلنگ آنتی استاتیک مبرا پلاستیک چیست بیشتر

شیلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 6*4 مبرا

شیلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 6*4 مبرا

شیلنگ پنوماتیک انتی استاتیک یا ضدجرقه ، شیلنگ پنوماتیک که در محیط های پرخطر مانند پتروشیمی ها نسب میگردند میبایست قابلیت ضد انفجارداشته باشندشلنگ آنتی استاتیک مبرا پلاستیک چیست ؟  دولایه بیشتر