مجموعه شلنگ آنتی استاتیک – ضد جرقه

شلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 12*10 مبرا

شلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 12*10 مبرا

شلنگ پنوماتیک انتی استاتیک یا ضدجرقه ، شلنگ پنوماتیک که در محیط های پرخطر مانند پتروشیمی ها نسب میگردند میبایست قابلیت ضد انفجارداشته باشند شلنگ آنتی استاتیک مبرا پلاستیک چیست بیشتر

شلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 10*8 مبرا

شلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 10*8 مبرا

شلنگ پنوماتیک انتی استاتیک یا ضدجرقه ، شلنگ پنوماتیک که در محیط های پرخطر مانند پتروشیمی ها نسب میگردند میبایست قابلیت ضد انفجارداشته باشند شلنگ آنتی استاتیک مبرا پلاستیک چیست بیشتر

شلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 8*6 مبرا

شلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 8*6 مبرا

شلنگ پنوماتیک انتی استاتیک یا ضدجرقه ، شلنگ پنوماتیک که در محیط های پرخطر مانند پتروشیمی ها نسب میگردند میبایست قابلیت ضد انفجارداشته باشند شلنگ آنتی استاتیک مبرا پلاستیک چیست بیشتر

شلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 6*4 مبرا

شلنگ دو لایه آنتی استاتیک سایز 6*4 مبرا

شلنگ پنوماتیک انتی استاتیک یا ضدجرقه ، شلنگ پنوماتیک که در محیط های پرخطر مانند پتروشیمی ها نسب میگردند میبایست قابلیت ضد انفجارداشته باشندشلنگ آنتی استاتیک مبرا پلاستیک چیست ؟  دولایه بیشتر

سلام!!

چطور میتونم کمکتون کنم؟