پرشر سوئیچ پنوماتیک

محصولات

سری AS5


دمای کار:0 ° C ÷ +60 ° C

دقت تغییر:± 3 of از پایان مقیاس در20 ° C
مقدار Hysteresis ثابت:~ 15of از پایان مقیاس در20 C

اطلاعات بیشتر