پرشر ترنسمیتر تفاضلی

محصولات

سری TDK6


دمای کار:-20 ° C ÷ + 80 ° C
غیر خطی + hysteresis:
≤ 10 of از پایان مقیاسدر 20 ° C
رانش حرارتی صفر:
<5 of از پایان مقیاس ، از0 ° Cتا + 70 ° C
وزن:
M3=0،2kg / M12 =0،35kg
عمر مکانیکی:2×106چرخه در 20 درجه درجه سانتیگراد
بدن:
برنج ، با

قطعات مرطوب در برنج ، سنسور سرامیکی و مهر NBR

اتصال هیدرولیک:
نر رشته ای با سیستم آب‌بندی ISO یکپارچه

اطلاعات بیشتر