نشانگر سطح الکترونیکی

محصولات

سری SBS3


دمای کار:-10 ° C ÷ +85 ° C
عمر مکانیکی:106 چرخه در 20 ° C
بدنه استاندارد
:از جنسبرنج
نحوه عملکرد: سنسورهای سطح مادون قرمز سری “SBS3” با عملکرد افقی ، هنگامی که سیال می پوشد یک کنتاکت مبادله ای را تغییر می دهد. مادون قرمز واقع در وسط اتصال هیدرولیک. آنها برای کنترل حداقل یا حداکثر سطح سیال در مخزن مناسب هستند. دو عدد led در کانکتور DIN شفاف وضعیت کنتاکت‌ها را نشان می دهد.

اطلاعات بیشتر
سری SCL3


دمای کار:-10 ° C ÷ +80 ° C
عمر مکانیکی:106چرخه در
20 درجه درجه سانتیگراد
بدنه:در برنج

نصب: عمودی یا افقی ، دور از نقاط رکود مایع(که باید در گروه II همیشه در حالت آبی و دی الکتریک باشد)
تکرارپذیری سیگنال:
mm 2 میلی متر

اطلاعات بیشتر
سری LGV


دمای کار:-10 ° C ÷ +90 ° C

حداکثر شیب:15 °
دقت تعویض:
<5٪ پایان مقیاس 20 درجه سانتیگراد
مقدار Hysteresis:فاصله قابل تنظیم بین تمام محدوده مقیاس
نقطه عمل:
با فشار دادن P1 و P2 قابل انتخاب است دکمه ها
حداکثر ویسکوزیته سیال: 150 cSt
عمر مکانیکی:
2×106چرخه در
20 درجه درجه سانتیگراد

اطلاعات بیشتر