نشانگر سطح الکترومکانیکی

محصولات

سری LG1-LG2


دمای کار:-10 ° C ÷ +90 ° C

حداکثر شیب:15 °
حداکثر ویسکوزیته سیال
: 150 cSt
عمر مکانیکی:
106چرخه در
20 درجه درجه سانتیگراد

اطلاعات بیشتر
سری LV


دمای کار:-20 ° C ÷ +100 ° C ( +5 ° C ÷ +80 ° C برای LVSE)


عمر مکانیکی:106چرخه در
20 درجه درجه سانتیگراد

حداکثر فشار کاری:2 بار

اطلاعات بیشتر