شیرهای 2/3 پورت برای کنترل سیالات همه منظوره

محصولات

شیر بخار/ شیر 2 پورت (شیر دو طرفه) برای Steam VND

・برای کنترل بخار・پذیرش سیستم آب‌بندی PTFE・با چراغ نشانگر (گزینه)・نوع کارکرد هوا

...

اطلاعات بیشتر
شیر فرآیند/ شیر 2 پورت (شیر دو طرفه) برای VNB کنترل سیال

・برای کنترل سیالات مختلف・می تواند با طیف وسیعی از سیالات مانند هوا، آب، روغن، گاز،  خلاء و غیره کار کند، بسته به بدنه انتخابی و مواد آب بندی .

...

اطلاعات بیشتر
شیر فرآیند/2 درگاه شیر (شیر دو طرفه) برای هوای فشرده و کنترل مدار هوا-هیدرو VNA

· منحصراً برای سیستم‌های پنوماتیکی و کنترل‌های مدار هوا-هیدرو . بالاز جریان عادی و معکوس را امکان‌پذیر می‌کند. شیر برقی خلبان خارجی با هوا

...

اطلاعات بیشتر