دریچه های شکاف

محصولات

سوپاپ شکاف XGT

・این محصول برای عمل به عنوان شیر تقسیم بین  محفظه قفل بار و محفظه انتقال یا بین  محفظه انتقال و محفظه فرآیند در  تجهیزات نیمه هادی یا سایر تجهیزات مناسب اس ...

اطلاعات بیشتر
برای ویفر 300 میلی متری: سوپاپ شکاف نوع مهر موازی XGTP

· عمر طولانی: 3 میلیون چرخه (در محدوده دمای استاندارد) · تولید ذرات کم: کاهش 1/5 یا بیشتر  (در مقایسه با محصول موجود) · تعمیر و نگهداری  آسان تر تعویض آسان  دروا ...

اطلاعات بیشتر