درجه حرارت

محصولات

سری TT4


دمای کار:0 ° C ÷ + 100 ° C
غیر خطی + هیسترزیس:<5 of از پایان مقیاس در20 ° C
رانش حرارتی صفر:<3 of از پایان مقیاس از0 درجه درجه سانتیگرادبه +70 درجه درجه سانتیگراد

اطلاعات بیشتر
سری XT5V


دمای کار دستگاه:-10 ° C ÷ +70 ° C

دمای کار سیال:0 ° C ÷ +100 ° C
دقت تعویض:
<± 2٪پایان مقیاس تا 20 درجه سانتیگراد
مقدار Hysteresis:آزادانه قابل تنظیم در مقیاس کامل
رانش حرارتی صفر:
<3٪ مقیاس نهایی از 0 تا 70 درجه درجه سانتیگراد

اطلاعات بیشتر
سری XT51


دمای کار:-20 ° C ÷ +100 ° C

نقطهتنظیم
:قابل تنظیمبا استفاده از پتانسیومتر
دقت سوئیچینگ:
± 3 value از مقدار دمای تنظیم شده مقدار
Hysteresis ثابت:
تنظیماستاندارد
5 درجه درجه سانتیگراد
فرکانس تعویض:30 چرخه در دقیقه

اطلاعات بیشتر
سری TMS7


دمای کار:-20 ° C ÷ + 100 ° C

دقت سوئیچینگ:
±2 درجه درجه سانتیگراد

اطلاعات بیشتر
سری TMS4/TMS5


دمای کار:-20 ° C ÷ +100 ° C

مقدار Hysteresis ثابت:~ 5 ° C
دقت تغییر:± 3.5 ° C

اطلاعات بیشتر
سری TMS3


دمای کار:-20 C ÷ +120 C

دقت تغییر: ± 3.5 C

اطلاعات بیشتر
سری TMR4- TMRS4


دمای کار:-20 ° C ÷ +120 ° C

مقدار هیسترزیس ثابت:~ 12 ° C از مقدار تنظیم
دقت تغییر:± 3.5 ° C
حداکثر گرادیان درجه حرارت: 1 ° C/min

اطلاعات بیشتر
سری TMD4


دمای کار:-20 ° C ÷ +120 ° C

مقدار Hysteresis ثابت: ~8 ° C از مقدار تنظیم
دقت تغییر:
±
3.5 درجه درجه سانتیگراد
حداکثر گرادیان دما: 1 درجه درجه سانتیگراد در دقیقه

اطلاعات بیشتر
سری TM2


دمای کار:-20 ° C ÷ +120 ° C
مقدار هیسترزیس ثابت:
~ 12 ° C از مقدار تنظیم
دقت تغییر:
± 3،5 ° C
حداکثر گرادیان درجه حرارت:
1 ° C/min
وزن:
0،06 کیلوگرم
بدن:
در شش ضلعی برنجی ، KEY19

اطلاعات بیشتر
سری TF4/TM4/TM6/TS4


دمای کار:-20 ° C÷+120 ° C
مقدار Hysteresis ثابت:
TS4~ 6 ° C مقدار تنظیمTF4-TM4-TM6~ 12 ° C مقدار تنظیم
دقت تغییر:
± 3،5 ° C
حداکثر گرادیان درجه حرارت:
1 درجه درجه سانتیگراد/دقیقه

اطلاعات بیشتر


زیرشاخه‌ها

ترموستات الکترومکانیکی

اطلاعات بیشتر
ترموستات الکترونیکی

اطلاعات بیشتر
ترنسمیتر دما

اطلاعات بیشتر