ترنسمیتر سطح

محصولات

سری LG4


دمای کار:-10 ° C ÷ +90 ° C


حداکثر شیب:15 °
حداکثر ویسکوزیته سیال

:
150 cSt
عمر مکانیکی:
106چرخه در

20 درجه درجه سانتیگراد

اطلاعات بیشتر