ترنسمیتر دما

محصولات

سری TT4


دمای کار:0 ° C ÷ + 100 ° C
غیر خطی + هیسترزیس:<5 of از پایان مقیاس در20 ° C
رانش حرارتی صفر:<3 of از پایان مقیاس از0 درجه درجه سانتیگرادبه +70 درجه درجه سانتیگراد

اطلاعات بیشتر