ترموستات الکترونیکی

محصولات

سری XT5V


دمای کار دستگاه:-10 ° C ÷ +70 ° C

دمای کار سیال:0 ° C ÷ +100 ° C
دقت تعویض:
<± 2٪پایان مقیاس تا 20 درجه سانتیگراد
مقدار Hysteresis:آزادانه قابل تنظیم در مقیاس کامل
رانش حرارتی صفر:
<3٪ مقیاس نهایی از 0 تا 70 درجه درجه سانتیگراد

اطلاعات بیشتر
سری XT51


دمای کار:-20 ° C ÷ +100 ° C

نقطهتنظیم
:قابل تنظیمبا استفاده از پتانسیومتر
دقت سوئیچینگ:
± 3 value از مقدار دمای تنظیم شده مقدار
Hysteresis ثابت:
تنظیماستاندارد
5 درجه درجه سانتیگراد
فرکانس تعویض:30 چرخه در دقیقه

اطلاعات بیشتر