آکومولاتورهای دیافراگمی

محصولات

دیافراگم جوش داده شده نوع AMS

باتری های دیافراگمی از نوع جوش داده شده قابل تعمیر نیستند ، زیرا مخصوصاً برای مقادیر زیاد و مقرون به صرفه طراحی شده اند ، جایی که جایگزینی دستگاه به جای بازسازی آن ...

اطلاعات بیشتر
دیافراگم باتری جعلی نوع AML

انباشته کننده های دیافراگمی از نوع “AML” مخازن تحت فشار هستند که از یک پوسته جعلی تشکیل شده اند و انتهای آنها شکل نیمه کروی دارد. جدا کننده انباشته کننده های دی ...

اطلاعات بیشتر
دیافراگم پیچ خورده باتری نوع AM

انباشته کننده های دیافراگمی نوع “AM” مخازن تحت فشار هستند که از یک بدن کروی یا کروی استوانه ای شکل تشکیل شده و در 2 یا 3 قطعه بستگی به ظرفیت آن دارد. جداکننده های ...

اطلاعات بیشتر