فولاد ضد زنگ با زاویه خلاء بالا / شیر در خط XM / XY

· در ریخته گری دقیق، ترکیب متحد مانع از تجمع گاز.
· سری XM قابل تعویض با سری آلومینیوم بالا XL است
 خلاء دریچه زاویه.

توجه) سایز 16 برای نوع درون خطی موجود نمی باشد.