سیلندر بدون میله برای وکیوم CYV

سیلندر هوا برای انتقال در محیط های خلاء (1.3 x 10 -4 Pa)