شیر خنک کننده فشار قوی (شیر دو طرفه) VNH

・برای کنترل مایع خنک کننده (سیال برش) مورد استفاده در ماشین ابزار
. حداکثر فشار کاری: 3.5 مگاپاسکال، 7 مگا پاسکال
. عملکرد هوا، شیر برقی خلبان خارجی