ویبراتور پنوماتیک توربینی GT20
مزایای استفاده از ویبراتورهای پنوماتیک توربینی مدل GT  :
این نوع از بسیار پرکاربرد درصنایع گوناگون میباشند.ویبراتورپنوماتیک توربینی باتوان های مختلف جهت مصارف گوناگون درصنایع مختلف دسته بندی می گردد.جهت استفاده بهینه ازویبراتورهای پنوماتیک مدل توربینی میبایست به نوع کاربردازویبراتورپنوماتیک -وزن -مقدارلرزش -نوع نصب وراه اندازی ویبراتور پنوماتیک وهمچنین نوع مواد قابل لرزش توجه نمود.اطلاعات بیشتر درمورد نحوه ومزایای استفاده ازویبراتور پنوماتیک توربینی به شرح ذیل می باشد.

*ویبراتورهای پنوماتیک توربینی: سرعت بالا و نیروی گریز از مرکز جهت لرزش های قدرتی مزیت بسیارمهم درویبراتور پنوماتیک مدل توربینی می باشد
*ویبراتورهای پنوماتیکی مدل توربینی :آلودگی صوتی پایین
*ویبراتور پنوماتیک توربینی:قدرت بالا
*ویبراتور پنوماتیک توربینی:بدون نیاز به روغنکاری
*ویبراتورپنوماتیک توربینی:افزایش قدرت تا 1200 نیوتن در مدلهای گوناگون
*ویبراتور پنوماتیک توربینی :سازگار با محیط
*ویبراتورپنوماتیک توربینی:قابل استفاده تا درجه حرارت 120 درجه سانتیگراد

موارد مصرف ویبراتورهای پنوماتیک توربینی:

*آسان سازی در خروج مواد از مخازن
*غربال سازی
*سطوح لرزشی
*جلوگیری از چسبندگی مواد در مخازن، لوله ها و …
*جابجایی آسان مواد فله ای
*بردهای آموزشی وتجهیزات تفریحی

ویبراتور پنوماتیک توربینی درصنایع مختلف ازجمله :سیمان-صنایع غذایی ودارویی -رنگ و رزین-آرد-آسفالت و…موردمصرف قرار می گیردسلام!!

چطور میتونم کمکتون کنم؟